TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
2412/2017 Thông báo về lịch giảng dạy các lớp tín chỉ học kỳ 2, năm học 2017-2018  (24/12/2017)
Dành cho giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ học kỳ 2, năm học 2017-2018 khoá 2015-2018 và 2016-2019
1512/2017 Thông báo về việc đổi phòng học tại 303N  (15/12/2017)
đổi phòng học các lớp đang tổ chức tại 303N
1511/2017 Thông báo nghỉ học các lớp chiều thứ 5 (16/11/2017)  (15/11/2017)
Dành cho giảng viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
1411/2017 Thông báo về việc sử dụng Office 365  (14/11/2017)
Thông báo, Thông tin hướng dẫn về Office365
3008/2017 Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2017  (30/08/2017)
Dành cho Cán bộ Giảng viên toàn trường
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI