TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về lịch học các lớp ngày thứ 4 (16/05) cho các lớp học lại, học bổ sung

Tue, 15/05/2018, 17:52 GMT+7

 Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí học lại, học bổ sung Tính đến 17h30, ngày 15/05/2018 (Thứ Tư). Phòng Quản lí Đào tạo Thông báo mở các lớp học phần ngày thứ 4 (16như sau (Các từ thứ 3 sẽ có thông báo sau):

  

Stt

Học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Phòng học

1

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

GDMN130 2 Cả ngày 301B

2

Phương pháp giáo dục thể chất

GDMN341 3 Cả ngày 101B

3

Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa MLN II

LLCT200 3

Cả ngày thứ 4

Cả ngày thứ 5

204N

4

Âm nhạc và Tổ chức hoạt động âm nhạc

GDMN315 3

Cả ngày thứ 4

Cả ngày thứ 5

104B

203B

 

         

 

Sinh viên và Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân. Các lớp từ thứ 5 theo dõi thông báo vào chiều mai (thứ 4, ngày 16/5)

Trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI