TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Về việc hoàn thành nhập điểm thành phần khóa 15 và 16

Fri, 29/12/2017, 10:36 GMT+7

 Kính gửi Ban chủ nhiệm các khoa, các thầy cô giảng viên,

 

Các lớp CĐCQ khóa 2015-2018 và 2016-2019 đã hoàn thành kì thi kết thúc học phần học kì I từ ngày 24/12/2017.

 

Để tổng hợp kết quả học tập học kì I năm học 2017-2018 cho sinh viên cao đẳng chính qui tại trường và công bố cho sinh viên, kính đề nghị thầy cô kiểm tra lại tài khoản và gửi điểm thành phần trên hệ thống quản lí đào tạo. Qua kiểm tra đến ngày 29/12/2017 vẫn còn nhiều lớp tín chỉ chưa gửi điểm thành phần.

 

1. Với Ban Chủ nhiệm khoa, có thể kiểm tra qua chức năng: Báo cáo -> Kế hoạch thi theo lớp -> chọn khoa, chọn từ ngày 01/12/2017 đến 25/12/2018 (thời gian thi các lớp khóa 15, 16) và lọc dữ liệu. Các lớp học phần có dòng trạng thái màu vàng cam là các lớp cần chú ý để đôn đốc nhắc nhở.

 

2. Với giảng viên được phân công giảng dạy trong học kì I, kiểm tra lại theo chức năng: Trang chủ -> Những công việc cần giải quyết -> Số lớp cần nhập điểm thành phần (nếu hiện màu đỏ thì cần chú ý).

Trong bảng thống kê lớp đã dạy, nếu ở trạng thái quá hạn.... ngày: là lớp chưa gửi điểm thành phần đúng hạn. Đề nghị thầy/cô nhập điểm bằng dấu + màu xanh và thực hiện gửi điểm về phòng Đào tạo.

Lưu ý: nhiều giảng viên đã nhập điểm nhưng chưa thực hiện lệnh gửi điểm. Để thực hiện được việc này cần nhập đủ điểm cho toàn bộ sinh viên trong danh sách lớp, sau đó mới tích chọn được ô gửi điểm ở cột cuối bảng. Bảng điểm danh (ghi bằng tay) nộp và lưu tại khoa chuyên môn.

 

Kính đề nghị quí thầy/cô hoàn thành điểm thành phần và điểm chấm thi học phần (nếu có) của khóa 15,16  trước ngày 03/01/2018.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI