TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc hủy các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Fri, 25/08/2017, 09:02 GMT+7

(Trích tài khoản sinh viên)

Căn cứ qui chế đào tạo; Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí các lớp tín chỉ học kỳ 1 - Năm học 2017-2018, do số lượng sinh viên đăng kí chưa đủ số lượng để mở các lớp tín chỉ. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo hủy các lớp tín chỉ cụ thể như sau:

1. Ký xướng âm 2 (SPAN331.1): Sáng thứ 3 - Phòng 302C

2. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 (GDQP100): Sáng thứ 5 - Phòng 102N

3. Đệm đàn phím điện tử (SPAN537.2): Chiều thứ 3 - Phòng 203C

4. Giáo dục Thể chất 1 (GDTC100.12): Sáng thứ 7 - Sân 1

 5. Pháp luật đại cương (PLĐC300.4): Sáng thứ 6 - Phòng 305N

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo. 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI