TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

(CĐCQ khóa 15) Thông báo về việc đăng kí học phần học kì II năm học 2016-2017

Thu, 22/12/2016, 17:17 GMT+7

Đăng trên trang sinh viên. Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập tham khảo

 Theo kế hoạch năm học, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo về lịch đăng kí các học phần học kì II năm học 2016-2017 như sau:

 

 1. Thời gian mở cổng đăng kí trực tuyến: Từ ngày 22/12 đến 16h00 ngày 30/12/2016

- Đăng kí trực tuyến: từ 17h00 ngày hôm trước đến 15h00 ngày kế tiếp. Ngoài thời gian trên phòng QLĐT sẽ tắt đăng kí để hỗ trợ đăng kí trực tiếp.

- Hỗ trợ đăng kí trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo (tầng 3 nhà A): từ 15h00 đến 16h30 hàng ngày

2. Thời gian bắt đầu học kì 2: Từ ngày 03/01/2017

Những lớp có buổi học vào ngày thứ Hai (02/01/2017) do nghỉ bù Tết dương lịch, sinh viên và giảng viên sẽ tự bố trí lịch học bù vào các buổi tiếp theo.

3. Quyết định mở lớp:

- Phòng Quản lí Đào tạo dựa trên số lượng sinh viên đăng kí các lớp học phần để quyết định mở lớp học. Sinh viên xem trong thời khóa biểu chính thức sau ngày 30/12/2016.

- Những lớp đã quyết định mở lớp có màu xanh trên thời khóa biểu, sinh viên dự lớp theo lịch từ 03/01/2017.

- Những lớp chưa có quyết định mở lớp (do chưa đủ số lượng sinh viên tối thiểu): đăng kí tiếp trong 2 tuần sau khi bắt đầu học kì, trực tiếp tại Phòng Quản lí đào tạo (tầng 3 nhà A). Các lớp tín chỉ chưa đủ điều kiện mở (có màu đen trên TKB) sẽ có thông báo tiếp theo của Phòng Quản lí Đào tạo về kế hoạch dạy học.

4. Học phí:

- Thời gian đóng học phí theo qui định đã thông báo của phòng Kế hoạch Tài chính.

- Nhà trường cho phép sinh viên đăng kí học phần với số tiền nợ không quá 500.000đ. Số tiền nợ học phí này sẽ phải bổ sung trong thời gian học học kì II.

5. Đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non chất lượng cao:

- Tự đăng kí trực tuyến môn Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

- Sinh viên trúng tuyển các chuyên ngành: Tổ chức hoạt động Âm nhạc trong trường Mầm non, Tổ chức hoạt động Mĩ thuật trong trường Mầm non, Tiếng Anh trong trường Mầm non không phải đăng kí 5 học phần chuyên ngành, Phòng Quản lí Đào tạo trực tiếp đăng kí vào danh sách lớp. Chú ý không tự đăng kí các học phần thuộc chuyên ngành khác, sẽ bị tính trừ học phí trong tài khoản.

- Sinh viên chuyên ngành Phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội tự đăng kí trực tuyến 5 học phần (mỗi học phần có 4 lớp tín chỉ) thuộc chuyên ngành này, bao gồm: Khám phá khoa học, Toán và hoạt động khám phá, Phát triển ngôn ngữ và cho trẻ làm quen với hoạt động đọc viết, Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non, Thiết kế và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI