TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2

Mon, 25/04/2016, 08:04 GMT+7

Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016

 Phòng Quản lí Đào tạo đã xếp thời khóa biểu 02 học phần Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2 đối với sinh viên Cao đẳng, hệ chính qui, khóa 2015 - 2018 đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kính đề nghị:

- Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở sinh viên theo dõi lịch học trên thời khóa biểu và đến lớp đúng giờ, đầy đủ.

- Những lớp nào có lịch học ngày 02 và 03/05/2016 (trùng với thời gian nghỉ lễ 30/04 và 01/05), được nghỉ học. Lịch học bắt đầu từ tuần sau như trên thời khóa biểu.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI