TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Bổ sung tiền trong tài khoản và đăng kí các học phần học kì II và các học phần điều kiện xét tốt nghiệp (thông báo trên trang sinh viên)

Thu, 17/12/2015, 17:16 GMT+7

Thông tin trên trang sinh viên, chuyển sang để các cán bộ chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập biết

 Khóa 2015-2018 có 2 học phần nằm ngoài chương trình đào tạo nhưng là điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp: Quản lí Hành chính Nhà nước và quản lí ngành; Phương pháp nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian học tại trường, sinh viên phải đăng ký học và được cấp chứng nhận hoàn thành các học phần trên.

Sinh viên toàn trường (kể cả các ngành sư phạm) khi đăng ký các học phần này đều phải trả học phí, do đó cần chắc chắn số tiền trong tài khoản đủ lớn hơn số tiền trả cho các học phần.

Sinh viên có thể đóng học phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính (tầng 3, nhà A).

Để chuẩn bị cho học kì II, cũng như trả kinh phí phúc khảo, thi lại, học lại (nếu có), sinh viên nên có sẵn một khoản tiền dư trong tài khoản.

Cách thức đăng kí học phần có thể xem tại đây: http://www.cdsptw.edu.vn/thong-bao/huong-dan-sinh-vien-dang-ky-hoc-phan-dkhp.html

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI