TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về thời hạn Nhập điểm thành phần

Tue, 15/12/2015, 16:37 GMT+7

 Các giảng viên đã được phân công cần nhập điểm thành phần trước ngày 25/12/2015

Đây là điều kiện bắt buộc để có thể thiết lập kì thi học phần, do đó kính đề nghị các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch.
 
Hướng dẫn nhập điểm thành phần đã gửi tới lãnh đạo các đơn vị.
 
Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI