TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc hủy các lớp học phần Pháp luật đại cương

Fri, 04/03/2016, 19:02 GMT+7

Thông báo về việc hủy lớp học phần Pháp luật đại cương

   Căn cứ theo số lượng sinh viên đã đăng ký các lớp học phần Pháp luật đại cương và qui định về sĩ số tối thiểu để mở lớp học phần tín chỉ, đến thời điểm hiện tại có 03 lớp học phần Pháp luật đại cương có số lượng sinh viên đăng kí thấp, chưa đủ điều kiện mở lớp. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo tới giảng viên và sinh viên về việc hủy 02 lớp học phần sau:

 

Stt

Tên học phần

Mã lớp

Thời gian học

Ghi chú

1

Pháp luật đại cương

PLĐC300.10

Chiều Chủ nhật

 

2

Pháp luật đại cương

PLĐC300.12

Sáng Thứ Bảy

 

 

- Từ ngày 07/03/2016 đến hết ngày 11/03/2016, Phòng Quản lí Đào tạo cử cán bộ trực (tầng 3, nhà A) để hỗ trợ những sinh viên trong các lớp học phần bị hủy (PLĐC300.10 và PLĐC300.12) đăng ký vào lớp PLĐC300.5.

- Đến 16h30 ngày thứ Năm (10/03), nếu lớp học phần PLĐC300.15 vẫn không thõa mãn điều kiện về sĩ số tối thiểu (>=40 SV), Nhà trường tiếp tục hủy lớp học phần PLĐC300.15 và có thông báo bổ sung.

Sinh viên đã đăng kí vào các lớp đã hủy sẽ tiếp tục đăng kí học bù vào các học kỳ sau.

- Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn sinh viên 02 lớp đã hủy trên đăng kí bổ sung lớp PLĐC300.15.

- Sinh viên thực hiện theo đúng lịch học của thời khóa biểu trên tài khoản và theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI