TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

(GV) Hướng dẫn cán bộ chấm thi các môn Vấn đáp và Thực hành nhập điểm trên hệ thống

Fri, 29/01/2016, 10:30 GMT+7

Hướng dẫn cán bộ chấm thi các môn Vấn đáp và Thực hành nhập điểm trên hệ thống

Phòng Quản lí Đào tạo hướng dẫn cán bộ chấm thi các môn Vấn đáp và Thực hành trên phần mềm quản lí đào tạo như sau:

    BẢNG KẾT QUẢ THI gốc đang được quản lí tại Phòng Quản lí Đào tạo. Theo qui định, Cán bộ chấm thi nhập điểm trực tiếp trên phần mềm quản lí đào tạo, theo kết quả trên BẢNG KẾT QUẢ THI. Cán bộ chấm thi phòng nào thì nhập điểm của phòng thi đó theo tài khoản riêng của mình. Cả hai cán bộ chấm thi theo từng phòng đều có quyền nhập điểm.

    Vì vậy kính đề nghị Cán bộ chấm thi các môn Vấn đáp và Thực hành các lớp khóa 2015-2018 đến tại Phòng Quản lí Đào tạo (gặp đồng chí Nguyễn Quang Chung hoặc đồng chí Trần Xuân Thọ) để nhận BẢNG KẾT QUẢ THI và nhập điểm.

     Phòng Quản lí Đào tạo hỗ trợ nhập điểm trực tiếp tại phòng Quản trị mạng (Tầng 2, nhà C) nếu giảng viên có nhu cầu.

 

 

Hướng dẫn nhập điểm có thể tải về và xem tại đây.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI