TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

(GV) Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi, chấm thi trên phần mềm

Tue, 12/01/2016, 10:23 GMT+7

Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi, hướng dẫn chấm và nhập điểm trên phần mềm

Phòng Quản lí Đào tạo hướng dẫn Ban Chủ nhiệm các khoa phân công cán bộ coi thi và chấm thi trên phần mềm quản lí đào tạo.

Ngoài ra, có hướng dẫn chấm thi dành cho cán bộ giảng viên được phân công chấm 1, chấm 2 để thực hiện.

 

Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi có thể tải về và xem tại đây.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI