TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

(5/4/2106) Thông báo về việc thay đổi lịch thi lần 2 các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016

Sat, 02/04/2016, 18:09 GMT+7

Thông báo về lịch thi lần 2 (sửa ngày 5/4/2016) các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016

Dựa trên kết quả thi học kì 1 - Năm học 2015-2016 của sinh viên cao đẳng chính qui khóa 2015-2018, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo lịch thi lần 2 các học phần học kì 1 như sau:

(Đổi các môn thi ngày 16/4 và 17/4 sang các ngày 19/4 và 20/4)

 

Stt

Tên học phần

Mã học phần

Hình thức

Ngày, ca thi

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

LLCT100

Vấn đáp

Ca 1 chiều, ngày 19/04 (thứ Ba)

2

Tin học

TINH100

Thực hành

Ca 1 sáng, ngày 20/04 (thứ Tư)

3

Hành chính học đại cương

QLVT110

Vấn đáp

Ca 1 sáng, ngày 19/04 (thứ Ba)

4

Giải phẫu tạo hình và luật xa gần

KHMT110

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 19/04 (thứ Ba)

5

Hình họa

SPMT134

Tự luận

Ca 1 sáng, ngày 20/04 (thứ Tư)

6

Đọc ghi nhạc 1

SPAN135

Vấn đáp

Ca 1 sáng, ngày 19/04 (thứ Ba)

7

Múa

SPAN142

Thực hành

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ Tư)

8

Lôgic học

XHNV111

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ )

9

Nhập môn Công tác Xã hội

CTXH113

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ )

10

Pháp luật đại cương

PLĐC300

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ )

11

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

GDMN130

Vấn đáp

Ca 1 sáng, ngày 19/04 (thứ Ba)

12

Đọc 1

TANH136

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 19/04 (thứ Ba)

13

Nghe 1

TANH130

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ Tư)

14

Nói 1

TANH133

Tự luận

Ca 1 sáng, ngày 20/04 (thứ Tư)

15

Phát âm

TANH120

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ Tư)

16

Tiếng Anh 1

TANH100

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 21/04 (thứ Năm)

17

Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2

GDQP200

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 19/04 (thứ Ba)

18

Tâm lí học đại cương

TLGD101

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 20/04 (thứ Tư)

19

Tiếng việt thực hành

TVTH300

Tự luận

Ca 1 tối, ngày 21/04 (thứ Năm)

20 Hát 1 SPAN136 Thực hành Ca 1 chiều, ngày 19/04 (thứ Ba)
21 Lý thuyết âm nhạc cơ bản và hòa âm SPAN110 Vấn đáp Ca 1 chiều, ngày 19/04 (thứ Ba)

Lưu ý:

1. Những học phần có kết quả đánh giá điểm F: sinh viên bắt buộc phải thi lại lần 2. Nếu kết quả thi lần 2 vẫn điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó trong các học kì sau (học phần bị điểm F bắt buộc phải thi lại, không phải đăng kí).

2. Những học phần có kết quả đánh giá đạt điểm D (điểm D+ không được thi cải thiện): sinh viên được quyền đăng kí thi lần 2 để cải thiện kết quả học tập (tự nguyện). Sinh viên đăng kí trên tài khoản cá nhân.

Cách đăng ký thi lần 2 với các học phần đạt điểm D: theo hướng dẫn tại đây.

3. Các học phần thực hành (Giáo dục thể chất 1,2, Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3): không tổ chức thi lại.

3. Lệ phí thi lần 2: 30.000đ/học phần. Sinh viên thanh toán lệ phí theo tài khoản trên phần mềm quản lí đào tạo để có thể xem kết quả thi của mình.

4. Thời hạn đăng kí:

- Đối với những trường hợp bắt buộc phải thi lại: sinh viên mặc định có tên trong danh sách dự thi.

- Đối với những trường hợp đăng kí thi cải thiện kết quả, sinh viên cần đăng kí trước ngày 10 tháng 04 năm 2016.

- Từ ngày 11 tháng 04 năm 2016: sinh viên xem số báo danh, lịch thi lần 2 trên phần mềm.

5. Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm lớp thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi và kế hoạch thi để sinh viên thi lại và đăng kí thi cải thiện điểm đúng kế hoạch của Nhà trường đã xây dựng. Nếu sinh viên nào phải thi lại mà không tham gia thi, thì sinh viên đó sẽ phải học lại học phần đó trong kì sau.

6. Kính đề nghị giáo viên giảng dạy các lớp tín chỉ có trùng lịch với lịch thi lần 2 quan tâm, tạo điều kiện cho phép sinh viên có tên trong danh sách dự thi được nghỉ học để thi lần 2.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI