TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Đánh giá kết quả rèn luyện

Wed, 11/05/2016, 08:09 GMT+7

Dành cho cố vấn học tập các lớp CĐCQ 2015-2018

 Phòng Quản lí Đào tạo đã hoàn thành điểm học kì I (thi lần 1 và lần 2) và chỉnh sửa biểu mẫu đánh giá kết quả rèn luyện;

Sinh viên đã có điểm trung bình chung học kì 1 và cũng là trung bình chung tích lũy đến thời điểm này.

 

Kính đề nghị cố vấn học tập các lớp đôn đốc sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện và gửi lên hệ thống.

Sau khi sinh viên tự đánh giá, cố vấn học tập xem xét và có thể điều chỉnh điểm nếu như thấy có sai sót. (có thể đánh giá điểm trực tiếp hoặc cho điểm theo từng mục trong phiếu).

 

Sau khi hoàn thiện điểm rèn luyện cả lớp, cố vấn học tập nhấn nút  "Gửi kết quả" lên hệ thống. Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra lại và công bố kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên.

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI