TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Phòng KHTC thông báo về thời gian nộp học phí các học kì trong năm học

Thu, 15/12/2016, 10:13 GMT+7

  Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo thời gian thu học phí các học kì trong năm học.

- Học phí cho học kì 1 hàng năm:

          + Thu 20 ngày trước thời gian nghỉ hè của sinh viên (2 tuần trước khi kết thúc kì 2 của năm học trước)

          + 1 tuần trước khi bắt đầu học kì I hàng năm và 1 tuần sau khi vào học học kì I.

- Học phí cho học kì II hàng năm:

          + Từ 2 tuần trước khi mở cổng đăng kí tín chỉ đến khi bắt đầu học được 2 tuần.

- Cho phép sinh viên nợ tiền trong tài khoản tối đa 500.000đ (dành cho các trường hợp thiếu tiền để đăng kí thêm các học phần)

 

Chi tiết theo dõi trên file đính kèm tại đây

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI