TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

(SV) Thông báo về việc thi lần 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016

Thu, 04/08/2016, 16:56 GMT+7

(Thông báo đã đăng trên trang thông tin sinh viên, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và Giảng viên tham khảo)

        Phòng Quản lí Đào tạo đã tổng hợp điểm các môn thi lần 1, học kì 2 - Năm học 2015-2016 trên hệ thống quản lí đào tạo của Nhà trường. Sinh viên theo dõi điểm thi trên tài khoản cá nhân của mình và phản hồi (nếu có). Sinh viên nếu có nguyện vọng phúc tra bài thi: nộp đơn trên tài khoản cá nhân của mình (thời hạn 5 ngày kể từ ngày tổng hợp điểm thi từng học phần). Hết thời hạn phúc tra, Nhà trường sẽ lập kế hoạch thi lần 2.

- Đối tượng thi lần 2:

   + Những sinh viên điểm F: bắt buộc dự thi. Nếu không dự thi thì sinh viên buộc học lại học phần đó trong kì học sau

   + Những sinh viên điểm D: Nếu muốn đăng kí thi cải thiện điểm. Nếu đã đăng kí mà không dự thi thì lấy điểm điểm thi lần 1

- Lệ phí thi lần 2: 30.000đ (Ba mươi ngàn đồng)

- Lịch thi: Sinh viên theo dõi ngày thi, ca thi, phòng thi và số báo danh của từng môn thi trên tài khoản cá nhân.

 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo và đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập và cán bộ lớp thông báo đến toàn thể sinh viên trong lớp.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI