TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Lịch đăng kí tín chỉ học kì 1 năm học 2016-2017 và hướng dẫn lập thời khóa biểu

Wed, 27/07/2016, 11:12 GMT+7

(Thông báo đã đăng trên trang thông tin sinh viên, giảng viên tham khảo)

(Trích thông báo dành cho sinh viên. Có thể xem tại đường link sv.cdsptw.edu.vn/home/newslist/bang-tin.htm, không cần đăng nhập)

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo lịch mở cổng đăng kí trực tuyến cho sinh viên đăng kí các lớp tín chỉ học kì I năm học 2016-2017.

- Thời gian:

          + Từ ngày 1/8/2016 đến hết 16h30 ngày 14/8/2016: đăng kí các lớp tín chỉ (đợt đăng kí chính thức). Sinh viên đăng kí trực tuyến trên tài khoản.

          + 16h30 ngày 14/8/2016: Khóa đăng kí, thông báo các lớp bị hủy (nếu có) và Quyết định mở lớp.

          + Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 26/8/2016: Đợt đăng kí bổ sung dành cho những sinh viên nằm trong danh sách lớp bị hủy (nếu có).

              Sinh viên đăng kí trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo.

- Học phí:

          + Mức học phí cho 1 tín chỉ cơ bản là 143.000đ (có hiệu lực từ học kì I năm học 2016-2017)

          + Phòng Kế hoạch - Tài chính trực thu học phí các ngày trong tuần, từ ngày 1/8/2016.

          + Sinh viên các ngành ngoài sư phạm, song ngành giữa ngành Giáo dục Mầm non với ngành ngoài sư phạm cần chuẩn bị đủ số tiền trong tài khoản

             để có thể đăng kí đầy đủ các học phần của học kì I.

- Ngày bắt đầu học kì I năm học 2016-2017: ngày 15/8/2016. 

 

Trong thời gian Phòng Quản lí Đào tạo mở cổng đăng kí tín chỉ, sinh viên có thể thấy các lớp tín chỉ cho từng học phần (tên lớp, thời gian và phòng học, giảng viên giảng dạy).

Để sắp xếp thời khóa biểu cá nhân hợp lí, nên làm theo các bước sau:

1. Liệt kê các học phần dự kiến sẽ học trong học kì (tham khảo thêm cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm lớp)

(Các học phần theo từng ngành có thể xem tại đây, trong đó số tiền học phí tổng cộng đã tính theo ngành)

2. Dùng giấy nháp lập bảng thời khóa biểu dự kiến từ thứ Hai đến Chủ nhật, cả buổi sáng và buổi chiều.

3. Lựa chọn các lớp tín chỉ theo từng học phần, từng buổi và ghi vào thời khóa biểu, ưu tiên các học phần chuyên ngành, các học phần có số lớp ít trước, sau đó mới chọn các học phần chung với nhiều lựa chọn hơn.   (ghi cụ thể tên học phần và mã lớp tín chỉ, chú ý chỉ chọn các lớp tín chỉ vẫn còn chỗ đăng kí)

4. Kiểm tra lại: đã đủ các học phần cần đăng kí trên thời khóa biểu dự kiến, số tiền trong tài khoản có đủ cho đăng kí các học phần này.

5. Đăng kí trực tuyến theo thời khóa biểu đã lập.

Hướng dẫn cách đăng kí xem tại đây

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI