TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Hướng dẫn kiểm tra khối lượng coi/chấm thi và giờ dạy CĐCQ khóa 15

Fri, 08/07/2016, 14:08 GMT+7

 Để kiểm tra khối lượng coi thi, các lớp giảng dạy

 

1. Khối lượng giảng dạy: kích chuột vào cột (số tiết giảng dạy tương ứng với giảng viên để xem chi tiết)

qldt.cdsptw.edu.vn/managementtraining/teacher/composition/th-kl-gd.htm

 

2. Khối lượng coi thi, chấm thi: 

qldt.cdsptw.edu.vn/totalreport/compostionreport/khoi-luong-coi-cham-thi.htm

Bao gồm: Số buổi coi thi; Số bài thi đã chấm theo túi; Số SV hỏi thi vấn đáp. Lưu ý các số liệu qui đổi chưa chuẩn, chưa sử dụng được.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI