TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc học tiếp sau Thực tập sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp

Fri, 14/04/2017, 16:52 GMT+7

Lịch học sau khi kết thúc Thực tập Sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp

 Thực hiện Chương trình đào tạo; Kế hoạch năm học 2016-2017. Sinh viên các ngành trình độ Cao đẳng chính qui khóa 2015-2018 đã ra quân thực tập sư phạm và thực tập nghề nghiệp năm học 2016-2017. Hiện nay một số ngành đã kết thúc đợt thực tập sư phạm và thực tập nghề nghiệp (Giáo dục Mầm non; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mĩ thuật; Giáo dục Công dân; Giáo dục Đặc biệt; Tiếng Anh và Sư phạm Tin học) và một số ngành chưa kết thúc (các song ngành với ngành Giáo dục Mầm non). Để đảm bảo đúng tiến độ chương trình đào tạo và thời gian lên lớp các học phần đã và đang học học kỳ 4 năm học 2016-2017, Phòng Quản lí Đào tạo Thông báo thời gian học tiếp sau thực tập sư phạm và thực tập nghề nghiệp đối với những học phần chưa kết thúc chương trình như sau:

 

1. Lịch học, phòng học: Giữ nguyên thời khóa biểu, phòng học (Như trước khi thực hành, thực tập)

2. Thời gian: Bắt đầu từ tuần tiếp theo (Sau khi kết thúc thực tập)

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo để Giảng viên giảng dạy các lớp học phần chưa kết thúc chương trình tiếp tục lên lớp và hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng Thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI