TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Phân công giảng viên các học phần học kì II khóa 2015-2018

Thu, 22/12/2016, 17:20 GMT+7

Thời khóa biểu học kì II năm học 2016-2017 cho CĐCQ khóa 2015-2018

 Phòng Quản lí Đào tạo đã lập thời khóa biểu các học phần học kì II năm học 2015-2018.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa phân công giảng viên giảng dạy các học phần này trước ngày 31/12/2016.

Nếu có các đề nghị bổ sung, chỉnh sửa xin liên hệ đ/c Mạnh Phòng Quản lí Đào tạo.

 

1. Lịch học toàn bộ các lớp trong trường có thể xem tại đường dẫn sau:

qldt.cdsptw.edu.vn/managementtraining/teacher/viewdeptimetable/xem-thoi-khoa-bieu-toan-khoa.htm

(Mục Giáo viên -> Xem thời khóa biểu toàn khoa -> chọn khóa, kì, địa điểm)

- Nếu chỉ cần xem thời khóa biểu của 1 học phần thì chọn riêng tên học phần đó trong mục "Chọn học phần"

- Nếu muốn xem thời khóa biểu toàn trường, để trống mục "Chọn học phần" để trống và nhấn nút "In thời khóa biểu" ở phía dưới cùng của bảng.

 

2. Cuối ngày 31/12/2016, Phòng QLĐT sẽ dựa trên số lượng sinh viên đăng kí để ra quyết định mở lớp và thông báo những lớp tạm hủy do chưa đủ số lượng tối thiểu. Từ ngày 2/1/2017 đến ngày 13/1/2017, sinh viên được quyền rút bớt học phần đã đăng kí, đăng kí vào các lớp bổ sung nếu bị hủy lớp.

 

3. Học kì II bắt đầu từ ngày 2/1/2016, tuy nhiên ngày 2/1 là ngày nghỉ bù tết dương lịch, do đó các lớp học phần có lịch học vào ngày này giảng viên thống nhất ngày dạy bù với sinh viên trong quá trình dạy-học.

 

4. Việc lịch dạy các học phần có một số buổi bị trùng vào thời gian thực tập của sinh viên các ngành, Phòng Quản lí Đào tạo sẽ phối hợp với Đại học Công nghiệp Hà Nội xử lý trước khi sinh viên đi thực tập.

 

Trân trọng!

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI