TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc hủy các lớp học phần học kì 2, năm học 2016-2017

Mon, 13/02/2017, 10:58 GMT+7

1. Hủy các lớp học phần:  

Căn cứ theo số lượng sinh viên đã đăng ký các lớp học phần tín chỉ, tính chất và điều kiện tiên quyết của từng học phần trong chương trình đào tạo, Phòng Quản lí Đào tạo thông báo tới giảng viên, sinh viên có liên quan danh sách các lớp học phần bị hủy trong học kì II - Năm học 2016-2017 như sau:

 

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Mã lớp

Tên lớp ĐL

Thời gian và Phòng học

Giáo viên giảng dạy

SL Đăng ký

1

Hành chính học đại cương

2

415.1509

QLVT110.1

T6 - 103B (1, 2, 3, 4, 5)

 

0

2

Lịch sử tổ chức cơ quan Nhà nước

3

429.1510

QLVT111.1

T4 - 507B (6, 7, 8, 9, 10)

 

0

 

 

- Những sinh viên đã đăng ký và có tên trong các lớp học phần trên đã hủy lớp sẽ được hoàn trả lại học phí. 

- Từ ngày 13/2 đến ngày 17/2/2017, Phòng Quản lí Đào tạo hỗ trợ đăng kí những sinh viên trong các lớp học phần bị hủy đăng ký bổ sung vào các lớp đã được mở tại tầng 1 và 3, nhà A. (nếu vẫn thõa mãn điều kiện về sĩ số tối đa)

Các lớp ngoài danh sách trên chính thức được thành lập. Giảng viên và sinh viên các lớp được thành lập thực hiện theo đúng lịch học của thời khóa biểu.

2. Đăng kí học bổ sung học phần Giáo dục Thể chất 1 và 2:

Học kì 1 - Năm học 2016 - 2017 phòng Quản lí Đào tạo đã mở các lớp học phần Giáo dục Thể chất 1,2 cho các lớp trình độ Cao đẳng chính qui khóa 2016-2019. Học kì 2, phòng Quản lí Đào tạo tiếp tục mở các lớp Giáo dục Thể chất 1 và 2 cho các lớp như sau:

* Giáo dục Thể chất 1: 

1. Các Song ngành Giáo dục Mầm non - Công tác Xã hội; Giáo dục Mầm non - Âm nhạc; Giáo dục Mầm non - Quản trị Văn phòng; Giáo dục Mầm non - Tiếng Anh; Giáo dục Mầm non - Công nghệ Thông tin; Giáo dục Mầm non - Thiết kế Thời trang; Giáo dục Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật; Giáo dục Mầm non - Kinh tế Gia đình

2. Sư phạm Mĩ thuật; Thiết kế Đồ họa; Công nghệ Thông tin; Sư phạm Tin học; Giáo dục Công dân; Quản trị Văn phòng; Quản lí Văn hóa; Kinh tế Gia đình; Công tác Xã hội; Khoa học Thư viện và Tiếng Anh

** Giáo dục Thể chất 2:  Các ngành Giáo dục Mầm non chất lượng cao; Giáo dục Đặc việt và Song ngành Giáo dục Mầm non - Giáo dục Đặc biệt.

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo để sinh viên các ngành biết và đăng kí học bổ sung học phần Giáo dục Thể chất trên.

Đăng kí bổ sung các buổi chiều từ 15h00 đến 17h00, từ ngày 13/2 đến ngày 15/2/2017 tại phòng Quản lí Đào tạo (tầng 1 và 3, nhà A).

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI