TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về thời hạn Nhập điểm thành phần

Mon, 29/05/2017, 10:48 GMT+7

Thông báo về việc nhập điểm và gửi điểm thành phần các lớp tín chỉ kì 2 năm học 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017, Phòng Quản lí Đào tạo đã lập kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-2017. Kế hoạch thi kết thúc học phần bắt đầu từ ngày 05/06/2017. Vì vậy, phòng Quản lí Đào tạo kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa, Giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ đã được phân công trên hệ thống nhập điểm thành phần và gửi điểm lên hệ thống.

Thời hạn nhập điểm thành phần trước 16h00, ngày 04/06/2017.

Đây là điều kiện bắt buộc để có thể thiết lập kì thi học phần, do đó kính đề nghị các đơn vị, giảng viên thực hiện đúng kế hoạch./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI