TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về dự kiến mở các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Mon, 17/07/2017, 15:09 GMT+7

{Trích Thông báo tài khoản sinh viên khóa 2015-2018 và 2016-2019}

Theo chương trình đào tạo, Phòng Quản lí Đào tạo dự kiến mở các lớp học phần theo từng ngành sẽ học trong học kì I năm học 2017-2018.

Tên các học phần trong bảng được sắp xếp theo từng ngành và có thể điều chỉnh theo ý kiến các khoa.

Sinh viên theo dõi danh mục để chuẩn bị trước số tiền trong tài khoản khi tổ chức đăng kí tín chỉ. Phòng Kế hoạch - Tài chính thu học phí đợt 2 từ ngày 07/08 đến hết ngày 14/08/2017. Sinh viên ngoài sư phạm và song ngành Giáo dục Mầm non với ngành ngoài sư phạm theo dõi tài khoản cá nhân và nộp tiền vào tài khoản để đăng kí học tập của học kì tới.

 

Thời gian đăng kí học phần học kì I: từ ngày 01/08/2017 đến 13/8/2017.

Thời gian học bắt đầu từ ngày 14/08/2017.

 

Cách tính số tiền học phí từng học phần:

- Các ngành sư phạm: không phải đóng học phí

- Các đơn ngành ngoài sư phạm: đóng 100% học phí

- Các song ngành giữa ngành Giáo dục Mầm non và ngành sư phạm (GDMN-GDĐB, GDMN-SPAN, GDMN-SPMT): không phải đóng học phí

- Các song ngành giữa ngành Giáo dục Mầm non và ngành ngoài sư phạm (GDMN-TA, GDMN-KTGĐ, GDMN-CNTT, GDMN-CTXH, GDMN-QTVP): đóng 50% học phí.

- Song ngành Quản lí Văn hóa - Việt Nam học: đóng 100% học phí.

 

Danh mục các học phần khóa 2015-2018 xem chi tiết tại đây

Danh mục các học phần khóa 2016-2019 xem chi tiết tại đây

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI