TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về lịch giảng dạy các lớp tín chỉ học kỳ 2, năm học 2017-2018

Sun, 24/12/2017, 08:12 GMT+7

Dành cho giảng viên giảng dạy các lớp tín chỉ học kỳ 2, năm học 2017-2018 khoá 2015-2018 và 2016-2019

 Căn cứ chương trình đạo tạo năm học khoá 2015-2018 và 2016-2019; căn cứ số lượng sinh viên đăng ký các lớp tín chỉ. Để bảo đảm lịch dạy các lớp tín chỉ trên lớp theo đúng tiến độ đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên đã và đang đăng kí các lớp tín chỉ. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo về lịch giảng dạy các lớp cụ thể như sau:

1. Đối với các lớp tín chỉ đã được phân công giảng dạy, Giảng viên lên lớp theo lịch báo theo mục "Thời khoá biểu giáo viên". Phòng Quản  lí Đào tạo sẽ thông báo (gọi điện) đến từng giáo viên cụ thể nếu lớp chưa đủ sinh viên đăng kí, hoặc nghỉ  học. Nếu không có thông báo từ Phòng Quản lí Đào tạo, giảng viên thực hiện theo đúng Thời khoá biểu cá nhân.

Lưu ý: Các lớp ở trạng thái "Lớp chưa mở" vẫn thực hiện giảng dạy theo đúng lịch.

2. Các lớp tín chỉ học ngày Thứ bảy và Chủ nhật (ngày 30-31/12) sẽ nghỉ học và dạy bù thêm 01 buổi sau khi kết thúc môn học.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI