TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về tạm nghỉ học và việc học tiếp sau Thực tập sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp

Tue, 03/10/2017, 10:54 GMT+7

{Trích tài khoản sinh viên}

 Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch năm học 2017-2018. Sinh viên các ngành khóa 2015-2018 triển khai Thực tập sư phạm và Thực tập nghề nghiệp trong thời gian 6 tuần (Từ ngày 25/9/2017 đến hết 05/11/2017). Phòng Quản lí Đào tạo thông báo các lớp tín chỉ có sinh viên Thực hành sư phạm và Thực tập nghề nghiệp tạm nghỉ học từ ngày từ ngày 25/9/2017 đến hết 05/11/2017.

Thời gian bắt đầu học lại các lớp tín chỉ bắt đầu từ ngày 06/11/2017.

 

1. Lịch học, phòng học: Giữ nguyên thời khóa biểu (Như trước khi thực hành, thực tập)

2. Thời gian: Bắt đầu từ tuần tiếp theo (Sau khi kết thúc thực tập là 06/11/2017)

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo để Giảng viên giảng dạy các lớp học phần chưa kết thúc chương trình tiếp tục lên lớp và hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch.

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng Thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI