TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2017

Wed, 30/08/2017, 11:51 GMT+7

Dành cho Cán bộ Giảng viên toàn trường

 

Căn cứ Luật Lao động; Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo đến toàn thể học CBGV và học sinh, sinh viên Nhà trường lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2017 như sau:

- Cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên được nghỉ 03 ngày từ ngày 02/09/2017 đến hết ngày 04/09/2017 (trong đó, ngày 03/09 là ngày nghỉ hằng tuần - Chủ nhật; ngày 04/09/2017 là ngày nghỉ bù cho ngày 02/09 - Thứ bảy).

 

- Lịch học các lớp học phần vào các ngày nghỉ nêu trên được học bù vào sau thời gian kết thúc môn học trên hệ thống (giảng viên thống nhất lịch học bù với sinh viên lớp tín chỉ và thông báo đến phòng Quản lí Đào tạo, đăng kí dạy bù trên hệ thống).

Đăng ký dạy bù của giảng viên có thể thực hiện tại đây.

 

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI