TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (LLCT300)và Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam (LLCT400)

Wed, 30/08/2017, 08:49 GMT+7

Dành cho sinh viên CĐCQ khóa 2015-2018 học lại và Khóa 2016-2019 chưa đăng kí.

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017-2018; để tạo điều kiện cho sinh viên trình độ Cao đẳng Chính qui khóa 2015-2018 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và sinh viên khóa 2016-2019 chưa đăng kí được học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (LLCT300) và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (LLCT400). Phòng Quản lí Đào tạo mở thêm 02 lớp (01 lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh và 01 lớp Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam) cụ thể như sau:

- Thời gian: Sáng chủ nhật

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bắt đầu học từ ngày 17/09/2017

+ Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam": Bắt đầu học từ 01/10/2017

- Phòng học: Theo thời khóa biểu trên hệ thống

- Số lượng: tối thiểu 30Sv/Lớp

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo để Cố vấn học tập, Giáo viên Chủ nhiệm các lớp trình độ Cao đẳng chính qui khóa 2015-2018 và 2016-2019 được biết và thông báo, hướng dẫn sinh viên đăng kí bổ sung.

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI