TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

{QUAN TRỌNG} Thông báo về dự kiến mở các lớp học phần học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

Tue, 05/12/2017, 16:43 GMT+7

(Trích thông báo tài khoản sinh viên)

 Theo chương trình đào tạo, Phòng Quản lí Đào tạo dự kiến mở các lớp học phần theo từng ngành sẽ học trong học kì II năm học 2017-2018.

Tên các học phần trong bảng được sắp xếp theo từng ngành và có thể điều chỉnh theo ý kiến các khoa.

Sinh viên theo dõi danh mục để chuẩn bị trước số tiền trong tài khoản khi tổ chức đăng kí tín chỉ. Phòng Kế hoạch - Tài chính thu học phí đợt 2 từ ngày 11/12 đến hết ngày 22/12/2017. Sinh viên ngoài sư phạm và song ngành Giáo dục Mầm non với ngành ngoài sư phạm theo dõi tài khoản cá nhân và nộp tiền vào tài khoản để đăng kí học tập của học kì tới.

 

1. Thời gian đăng kí học kì II:

+ Khóa 2015-2018 và 216-2019: từ ngày 11/12/2017 đến 22/12/2017.

+ Khóa 2017-2020: từ ngày 15/01/2018 đến 28/01/2018

2. Thời gian học:

+ Khóa 2015-2018 và 216-2019: từ ngày 25/12/2017

+ Khóa 2017-2020: từ ngày 29/01/2018

 

Cách tính số tiền học phí từng học phần:

- Các ngành sư phạm: không phải đóng học phí

- Các đơn ngành ngoài sư phạm: đóng 100% học phí

- Các song ngành giữa ngành Giáo dục Mầm non và ngành sư phạm (GDMN-GDĐB, GDMN-SPAN, GDMN-SPMT): không phải đóng học phí

- Các song ngành giữa ngành Giáo dục Mầm non và ngành ngoài sư phạm (GDMN-TA, GDMN-KTGĐ, GDMN-CNTT, GDMN-CTXH, GDMN-TKTT): đóng 50% học phí.

- Song ngành Quản lí Văn hóa - Việt Nam học: đóng 100% học phí.

 

Lưu ý: 

1. Đối với các sinh viên Cao đẳng chính qui khóa 2015-2018 và 2016-2019 đang nợ môn, học lại, chưa học theo dõi danh mục các học phần ở các khóa để đăng kí bổ sung học bổ sung.

2. Các học phần học lại sinh viên phải đóng 100% học phí của môn đó.

 

Danh mục các học phần khóa 2015-2018 xem chi tiết tại đây

Danh mục các học phần khóa 2016-2019 xem chi tiết tại đây

Danh mục các học phần khóa 2017-2020 xem chi tiết tại đây

 

Phòng Quản lí Đào tạo kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa; Cố vấn học tập; Giáo viên chủ nhiệm quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đóng học phí và đăng kí tín chỉ theo đúng thời gian trên.

Trân trọng cảm ơn!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI