TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc sử dụng Office 365

Tue, 14/11/2017, 09:09 GMT+7

Thông báo, Thông tin hướng dẫn về Office365

 Kính gửi các thầy/cô thông báo về việc đăng ký tài khoản sử dụng Office365 của Tổ CNTT-Phòng QLĐT đã gửi tới các đơn vị.

 

1. Thông báo về đăng ký tài khoản Office365: Xem và tải tại đây

2. Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng của đ/c Trần Nguyên Hương và Nguyễn Thị Phương khoa CNTT: Xem và tải tại đây

 

Trân trọng!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI