TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo nghỉ học các lớp chiều thứ 5 (16/11/2017)

Wed, 15/11/2017, 09:42 GMT+7

Dành cho giảng viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện Thông báo số 225-TB/ĐU, ngày 08/11/2017 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng và Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo các lớp tín chỉ có Giảng viên (là Đảng viên) chiều thứ 5 (16/11/2017) nghỉ học để tham gia Hội nghị triển khai Nghị quyết cụ thể các lớp sau:

Stt

Phòng

Giảng viên

Đảng viên

1

104B

LLCT400.11 - Lê Thị Hồng Khuyên (XHNV)

x

2

203B

TANH549.1 - Nguyễn Minh Tuấn (TA)

x

3

207B

GDTC100.6 - Lý Đức Thanh (CB)

x

4

401B

TANH332.2 - Nguyễn Thị Hảo (TA)

x

5

501B

TINH100.4 - Nguyễn Danh Hưng (CNTT)

x

6

403N

TANH100.3 - Vũ Thị Hồng Ngọc (CB)

x

7

404N

TVTH300.5 - Lê Thị Kim Cúc. (CB)

x

8

405N

GDMN111.4 - Nguyễn Mạnh Hùng. (MT)

x

9

503N

TANH100*.3 - Nguyễn Thị Thanh Hà (TA)

x

10

504N

LLCT300.4 - Nguyễn Thị Thanh Nga. (CB)

x

11

506N

LLCT300.7 - Phạm Thị Minh Phúc. (XHNV)

x

 

Giảng viên giảng dạy các lớp tín dạy bù thêm 01 buổi sau khi kết thúc môn học (theo hệ thống) hoặc thống nhất với lớp để dạy bù có thể.

Ghi chú: Các lớp tín chỉ chiều thứ 5 (16/11) không có tên trong danh sách trên học bình thường.

 

1. Thời gian học Nghị quyết: 14h00, ngày 16/11/2017 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường Đa Chức năng.

3. Thành phần: Toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI