TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc đổi phòng học tại 303N

Fri, 15/12/2017, 16:52 GMT+7

đổi phòng học các lớp đang tổ chức tại 303N

 Phòng Quản lí Đào tạo thông báo tới giảng viên, sinh viên có lịch học tập và giảng dạy tại phòng 303N:

Theo yêu cầu của Phòng Quản trị Thiết bị, phòng 303N sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị dạy học từ xa từ ngày 16/12/2017.

Do đó các lớp tín chỉ có lịch sử dụng phòng 303N chuyển đến học tại  phòng 201 nhà H (tầng 2 khu căng tin).

- Thời gian: từ ngày 16/12/2017

- Thời khóa biểu các lớp không thay đổi.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI