TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức học lại, học bổ sung cho sinh viên các lớp trình độ cao đẳng, hệ chính qui

Wed, 09/05/2018, 11:37 GMT+7

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 và chương trình đào tạo các ngành trình độ cao đẳng hệ chính qui; căn cứ số liệu tổng hợp về số lượng sinh viên đăng kí học lại, học bổ sung;

Nhằm hỗ trợ sinh viên tích lũy đủ học phần trong chương trình và được xét tốt nghiệp đúng tiến độ, Phòng Quản lí Đào tạo tổ chức các lớp học phần học lại, học bổ sung cho sinh viên khóa 2015-2018 và 2016-2019 (có bảng danh sách các lớp học phần đính kèm). Thời gian dự kiến mở các lớp từ ngày 14/05/2018. Kính đề nghị các khoa, các đơn vị phối hợp triển khai các nội dung sau:

1.  Các đơn vị quản lí lớp: rà soát và thông báo sinh viên đăng kí lớp học trên hệ thống quản lí đào tạo. Đối với các lớp theo thống kê có số lượng sinh viên thấp (dưới 5 SV/học phần), đề nghị sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Quản lí Đào tạo để nghiên cứu phương án mở lớp.

2.  Các khoa chuyên môn: phân công giảng viên giảng dạy các lớp học phần, phối hợp cử cán bộ coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

Các lớp chính thức được mở sẽ được thông báo trên phần mềm quản lí đào tạo trước 15h00, ngày 13 tháng 5 năm 2018.

Các ý kiến phản hồi xin gửi về Phòng Quản lí Đào tạo (đ/c Mạnh) trước ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Phòng Quản lí Đào tạo kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

Xem chi tiết các học phần tại đây.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI