TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về nghỉ học và việc học tiếp sau Thực tập sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp

Thu, 22/03/2018, 14:44 GMT+7

[Trích tài khoản sinh viên]

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch năm học 2017-2018. Sinh viên các ngành khóa 2016-2019 (trừ ngành Giáo dục Mầm non chất lượng cao) triển khai Thực tập sư phạm và Thực tập nghề nghiệp (Từ ngày 02/04/2018 đến hết 13/05/2018). Phòng Quản lí Đào tạo thông báo các lớp tín chỉ có sinh viên Thực hành sư phạm và Thực tập nghề nghiệp nghỉ học từ ngày Từ ngày 02/04/2018 đến hết 13/05/2018.

Thời gian bắt đầu học lại các lớp tín chỉ bắt đầu từ ngày 14/05/2018.

 

1. Lịch học, phòng học: Giữ nguyên thời khóa biểu, phòng học (Như trước khi thực hành, thực tập)

2. Thời gian: Bắt đầu từ tuần tiếp theo (Sau khi kết thúc thực tập là 14/05/2018)

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng thông báo để Giảng viên giảng dạy các lớp học phần chưa kết thúc chương trình tiếp tục lên lớp và hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch. Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân.

 

Phòng Quản lí Đào tạo trân trọng Thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI