TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Về việc điều chỉnh lịch thi lại học kì I các khóa 2015-2018 và 2016-2019

Thu, 01/02/2018, 17:29 GMT+7

                                                   THÔNG BÁO

                   Về việc điều chỉnh lịch thi lại học kì I năm học 2017-2018
         Các lớp cao đẳng chính qui tại trường khóa 2015-2018 và 2016-2019
 
Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa
Qua quá trình triển khai tổ chức thi lại học kì I năm học 2017-2018 cho sinh viên cao đẳng chính qui các khóa 2015-2018 và 2016-2019, số lượng sinh viên tham gia thi lại thấp, vì nhiều nguyên nhân: do nhiều sinh viên không theo dõi lịch thi lại trên tài khoản cá nhân; kế hoạch thi lại đã gửi về các khoa quản lí nhưng chưa triển khai triệt để thông tin tới sinh viên.
Vì vậy, nhằm tạo điều kiện thông tin tới mọi sinh viên, và sinh viên thi lại có thể chủ động ôn tập để đạt kết quả thi tốt nhất, Phòng Quản lí Đào tạo điều chỉnh lùi lịch thi lại các môn còn lại, bắt đầu từ ngày 10/02/2018 và kết thúc trước khi nghỉ Tết nguyên đán. Với các môn đã tổ chức thi, dựa trên số lượng sinh viên chưa dự thi, Phòng Quản lí Đào tạo dự kiến lịch thi bổ sung (có thống kê các môn thi và lịch thi lại mới kèm theo).
Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa:
        - Phối hợp phân công giảng viên chấm thi vấn đáp theo lịch, tổ chức kì thi lại đảm bảo quyền lợi và tiến độ học tập cho sinh viên;
        - Yêu cầu cố vấn học tập các lớp hỗ trợ nhắc nhở sinh viên theo dõi lịch thi để thực hiện đúng kế hoạch trên tài khoản (lịch chính thức có trên tài khoản sinh viên từ 16h00 ngày 02/02/2018).
Trân trọng!
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI