TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc hủy các lớp học phần học kỳ 2, Năm học 2017-2018

Mon, 26/02/2018, 15:20 GMT+7

Khóa học 2017-2020

Căn cứ qui chế đào tạo; Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí các lớp tín chỉ học kỳ 2 - Năm học 2017-2018, do số lượng sinh viên đăng kí chưa đủ số lượng để mở các lớp tín chỉ. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo hủy các lớp tín chỉ cụ thể như sau:

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo.


Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI