TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về lịch học ngày thứ 2 (14/05) cho các lớp học lại, học bổ sung

Sun, 13/05/2018, 18:00 GMT+7

 Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí học lại, học bổ sung Tính đến 17h30, ngày 13/05/2018 (Chủ nhật). Phòng Quản lí Đào tạo Thông báo mở các lớp học phần ngày thứ 2 như sau (Các từ thứ 3 sẽ có thông báo sau):

 

 

Stt

Học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Phòng học

1

Những Nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa MLN 1

LLCT100

2

Sáng thứ 2

Sáng thứ 3

102N

103N

2

Giáo dục Thể chất 2

GDTC200

1.5

Cả ngày thứ 2 + 3

207B

3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

CSVH200

2

Sáng thứ 2

Sáng thứ 3

Sáng thứ 4

305N

306N

305N

4

Âm nhạc và múa

GDMN210

2

Cả ngày thứ 2 + 3

204B

5

Giáo dục học Mầm non và Giáo dục gia đình

GDMN232

4

Sáng thứ 2

Sáng thứ 3

Sáng thứ 4

403N

6

Giáo dục hòa nhập

GDHN500

2

Chiều thứ 2

Chiều thứ 3

301B

7

Chương trình và tổ chức thực hiện chương trình

GDMN547

3

Ngày thứ 2 + 3

204N

8

Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

GDMN130

2

Cả ngày thứ 2

304B

9

Những Nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa MLN 2

LLCT200

3

Cả ngày thứ 2 + 3

304N

10

Phương pháp giáo dục thể chất

GDMN341

3

Chiều thứ 2

Chiều thứ 3

302B

302B

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh

LLCT300

2

Cả ngày thứ 5 + 6

405N

 

Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân. Các lớp từ thứ 3 theo dõi thông báo vào chiều mai (thứ 2, ngày 14/5)

Trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI