TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
3010/2019 Thông báo Quy chế đào tạo mới, Áp dụng từ năm học 2019-2020  (30/10/2019)
Dành cho toàn bộ sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
0901/2019 Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của giảng viên và sinh viên/học sinh  (09/01/2019)
Dành cho giảng viên, sinh viên/học sinh
2408/2018 Thông báo về việc hủy các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2018-2019  (24/08/2018)
Dành cho sinh viên trình độ Cao đẳng chính qui khóa 2016-2019 và 2017-2020
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI