TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần Dạy trực tuyến từ ngày 01/03 đến 07/03/2021 (Tuần 2)

Sat, 27/02/2021, 14:12 GMT+7

Lấy từ trang SV

 📣Nhà trường thông báo Số TRAND ID của Giảng viên các lớp học Tuần 1: từ ngày 01/03 đến ngày 07/03/2021

1. Giảng viên sẽ thực hiện việc khởi tạo lớp học trực tuyến trên phần mềm TRANS vào các thời gian sau:

- Buổi sáng: từ 7h30

- Buổi chiều: từ 13h30

 

Sinh viên theo dõi danh sách các học phần theo link dưới đây để tham gia các lớp học. Đối với các học phần thực hành và các học phần không có tên trong Danh sách thì không học online, sẽ học trực tiếp trên lớp.

 

Ghi chú: Sinh viên không vào được lớp học, liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua số điện thoại để được hỗ trợ và tham gia lớp học.   LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2 (01/03/2021)

Thứ 3 (02/03/2021)

Thứ 4 (03/03/2021)

Thứ 5 (04/03/2021) 

Thứ 6 (05/03/2021)

Thứ 7 (06/03/2021)

CN (07/03/2021)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI