TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập từ ngày 11 tháng 5 năm 2020

Wed, 06/05/2020, 17:04 GMT+7

Dành cho toàn thể giảng viên

 📣Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo:

1. Các học phần giảng dạy và học tập TRỰC TUYẾN tiếp tục thực hiện theo Thời khóa biểu online trên hệ thống.

2. Các học phần giảng dạy và học tập TRỰC TIẾP TRÊN LỚP sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2020. 
Giảng viên, sinh viên theo dõi, cập nhật danh sách các học phần, thời khóa biểu trên hệ thống quản lý đào tạo.
Tin tức khác
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI