TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc tổ chức các lớp học bổ sung dành cho các sinh viên chưa học, học cải thiện điểm và học lại

Thu, 28/05/2020, 10:51 GMT+7

Trích từ tk SV

 Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa tích lũy đủ các học phần theo chương trình đào tạo các ngành; Căn cứ số lượng sinh viên các ngành, trình độ cao đẳng chính qui các khóa đăng kí học bổ sung, học cải thiện điểm và học lại và nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các khóa 2016-2019 và 2017-2020 tốt nghiệp đúng kế hoạch đào tạo. Phòng Quản lí Đào tạo phối hợp với các khoa dự kiến mở các học phần bổ sung với thời gian cụ thể như sau:

1. Danh sách các học phần và lịch học (Xem chi tiết tại đây)

2. Thời gian học: Từ thứ 7, ngày 30/05/2020, ca sáng từ 7h30, ca chiều từ 13h30, ca tối từ 18h, riêng với học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh LLCT300.16 (Lớp học online buổi tối) sẽ giảng dạy lúc 19h.

Lưu ý: Do các tài khoản TRANS nhà trường mua đã hết hạn nên các học phần trong thời gian tới phải học online thì Giảng viên sử dụng tài khoản cũ (tài khoản đăng nhập bằng email của  mỗi giảng viên và mật khẩu là: 123456)

 

LỊCH HỌC TẠI ĐÂY

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI