TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc nghỉ học phục vụ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020-2025.

Tue, 16/06/2020, 10:51 GMT+7

Toàn thể CB-GV

 Căn cứ kế hoạch ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo:

Toàn thể Giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên sẽ tạm dừng các hoạt động giảng dạy và học tập ngày 18/6/2020 (Thứ 5) 
Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa; Lãnh đạo các đơn vị phối hợp đào tạo chỉ đạo.

Trân trọng thông báo và kính đề nghị các khoa phối hợp thực hiện./.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI