TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông chính quy năm 2020

Mon, 08/06/2020, 11:32 GMT+7

Trích từ TK sinh viên

 Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường dự kiến 3 đợt xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp trình độ cao đẳng trong năm 2020

Đợt 1 (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6): xét tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy các khóa 2015-2018, 2016-2019, sinh viên cao đẳng liên thông chính quy các khóa 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019. 
Đợt 2 (từ ngày 24/8 đến ngày 28/8): xét tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2017-2020.
Đợt 3 (từ ngày 19/10 đến ngày 23/10): xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên cao đẳng chính quy khóa 2017-2020. 
Sinh viên các khoá 2015-2018,  2016-2019 chưa tốt nghiệp, nếu đã tích luỹ đủ số tín chỉ trong chương trình và có đủ các chứng chỉ/chứng nhận theo chuẩn đầu ra, nộp đơn xin xét tốt nghiệp về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 12/6/2020. 
Sinh viên khoá 2017-2020, cần hoàn thành các học phần và các chứng chỉ/chứng nhận theo chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trước ngày 15/8/2020.
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI