TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
1411/2017 Thông báo về việc sử dụng Office 365  (14/11/2017)
Thông báo, Thông tin hướng dẫn về Office365
3008/2017 Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2017  (30/08/2017)
Dành cho Cán bộ Giảng viên toàn trường
1707/2017 Thông báo về dự kiến mở các lớp học phần học kỳ 1 - Năm học 2017-2018  (17/07/2017)
{Trích Thông báo tài khoản sinh viên khóa 2015-2018 và 2016-2019}
2905/2017 Thông báo về thời hạn Nhập điểm thành phần  (29/05/2017)
Thông báo về việc nhập điểm và gửi điểm thành phần các lớp tín chỉ kì 2 năm học 2016-2017
1404/2017 Thông báo về việc học tiếp sau Thực tập sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp  (14/04/2017)
Lịch học sau khi kết thúc Thực tập Sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI