TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
0201/2022 Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2022  (02/01/2022)
Dành cho toàn thể GV, HS, SV
1511/2021 KẾT QUẢ KỲ THI CĐR Tiếng Anh NGÀY 6-7/11/2021  (15/11/2021)
Sinh viên xem kết quả tại link sau: https://tinyurl.com/488anjju ***Lưu ý: Sinh viên xem kết quả, kiểm tra thông tin (họ tên, mã SV, lớp), nếu có bất kỳ thắc mắc hay sai sót thông tin phản hồi lại Trung tâm trong 2 ngày sau khi nhận được thông báo ***Liên hệ: Page Trung Tâm Đào tạo vầ Bồi dưỡng kiến thức hoặc cô Phương 0983 919 273
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI