TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022

Thu, 20/01/2022, 08:49 GMT+7

Dành cho toàn thể GV, HS, SV

 Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Nhà trường thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về lịch nghỉ và trực Tết Nguyên đán năm 2022 như sau

- Thời gian nghỉ

+ Đối với giảng viên, sinh viên: Nghỉ từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 06/01/2022 Âm lịch).

+ Đối với viên chức, người lao động làm công tác hành chính: Nghỉ từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 (từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 06/01/2022 Âm lịch).

+ Đối với Trung tâm HTPTGD hòa nhập, các Trường MNTH nghỉ theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI