TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tiếp từ ngày 21/02 đến 27/02/2022 (Tuần 1)

Fri, 18/02/2022, 14:28 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

  Nhà trường thông báo các học phần dạy trực tiếp Tuần 1: từ ngày 21/02 đến 27/02/2022

Giảng viên sẽ sử dụng phòng học của lịch dưới đây để dạy :  

  LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2(21/02/2022)

Thứ 3(22/02/2022)

Thứ 4(23/02/2022)

Thứ 5(24/02/2022)

Thứ 6(25/02/2022)

Thứ 7(26/02/2022)

 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI