TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
2812/2015 Số lượng đăng ký các học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Quản lí hành chính Nhà nước và Quản lí ngành  (28/12/2015)
Sinh viên một số ngành đăng ký sai lớp tín chỉ, đề nghị cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, giáo vụ khoa nhắc nhở sinh viên đăng ký đúng lớp theo nhóm ngành.
1712/2015 Bổ sung tiền trong tài khoản và đăng kí các học phần học kì II và các học phần điều kiện xét tốt nghiệp (thông báo trên trang sinh viên)  (17/12/2015)
Thông tin trên trang sinh viên, chuyển sang để các cán bộ chủ nhiệm lớp và cố vấn học tập biết
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI