TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo Danh sách các học phần dạy trực tuyến từ ngày 02/8 đến 08/8/2021 (Tuần 14)

Sat, 31/07/2021, 11:09 GMT+7

Dành cho toàn thể GV

 Nhà trường thông báo Số ZOOM ID của Giảng viên các lớp học Tuần 11: từ ngày 02/8 đến 08//8/2021

1. Giảng viên sẽ thực hiện việc khởi tạo lớp học trực tuyến trên phần mềm ZOOM vào các thời gian sau:

- Buổi sáng: từ 7h30

- Buổi chiều: từ 13h30

2. Sinh viên theo dõi danh sách các học phần theo link dưới đây để tham gia các lớp học. Đối với các học phần thực hành và các học phần không có tên trong Danh sách thì không học online, sẽ học trực tiếp trên lớp.

Chú ý:

- Sinh viên cài phần mềm Zoom sau đó vào Join a Meeting sau đó điền  Zoom ID và pass mặc định là 123456

- Sinh viên không vào được lớp học, liên hệ trực tiếp với Giảng viên qua số điện thoại để được hỗ trợ và tham gia lớp học.   LỊCH HỌC DƯỚI ĐÂY

Thứ 2 (02/8/2021)

Thứ 3 (03/8/2021)

Thứ 4 (04/8/2021)

Thứ 5 (05/8/2021)

Thứ 6 (06/8/2021)

Thứ 7 (07/8/2021)

CN (08/8/2021)

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI