TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
0408/2016 (SV) Thông báo về việc thi lần 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016  (04/08/2016)
(Thông báo đã đăng trên trang thông tin sinh viên, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và Giảng viên tham khảo)
2707/2016 Lịch đăng kí tín chỉ học kì 1 năm học 2016-2017 và hướng dẫn lập thời khóa biểu  (27/07/2016)
(Thông báo đã đăng trên trang thông tin sinh viên, giảng viên tham khảo)
0206/2016 Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016  (02/06/2016)
Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016 đối với khóa học 2015-2018
1105/2016 Đánh giá kết quả rèn luyện  (11/05/2016)
Dành cho cố vấn học tập các lớp CĐCQ 2015-2018
2504/2016 Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2  (25/04/2016)
Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016
0204/2016 (5/4/2106) Thông báo về việc thay đổi lịch thi lần 2 các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016  (02/04/2016)
Thông báo về lịch thi lần 2 (sửa ngày 5/4/2016) các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016
0403/2016 Thông báo về việc hủy các lớp học phần Pháp luật đại cương  (04/03/2016)
Thông báo về việc hủy lớp học phần Pháp luật đại cương
2602/2016 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY LỚP HỌC PHẦN  (26/02/2016)
Thông báo về việc hủy các lớp học phần đã đăng kí và phân công giảng dạy
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI