TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Bảng tin
0206/2016 Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016  (02/06/2016)
Thông báo về nhập điểm thành phần các học phần học kì 2 năm học 2015-2016 đối với khóa học 2015-2018
1105/2016 Đánh giá kết quả rèn luyện  (11/05/2016)
Dành cho cố vấn học tập các lớp CĐCQ 2015-2018
2504/2016 Thông báo về lịch học môn Giáo dục Thể chất 1 và Giáo dục Thể chất 2  (25/04/2016)
Thông báo về lịch học môn Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2 học kỳ 2 - Năm học 2015 - 2016
0204/2016 (5/4/2106) Thông báo về việc thay đổi lịch thi lần 2 các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016  (02/04/2016)
Thông báo về lịch thi lần 2 (sửa ngày 5/4/2016) các học phần tín chỉ học kì 1 - Năm học 2015-2016
0403/2016 Thông báo về việc hủy các lớp học phần Pháp luật đại cương  (04/03/2016)
Thông báo về việc hủy lớp học phần Pháp luật đại cương
2602/2016 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỦY LỚP HỌC PHẦN  (26/02/2016)
Thông báo về việc hủy các lớp học phần đã đăng kí và phân công giảng dạy
0302/2016 (SV) Thông báo về đăng ký các học phần học kì II năm học 2015-2016  (03/02/2016)
Bảng tin trên tài khoản Sinh viên, dành cho giảng viên tham khảo
2901/2016 (GV) Hướng dẫn cán bộ chấm thi các môn Vấn đáp và Thực hành nhập điểm trên hệ thống  (29/01/2016)
Hướng dẫn cán bộ chấm thi các môn Vấn đáp và Thực hành nhập điểm trên hệ thống
1201/2016 (GV) Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi, chấm thi trên phần mềm  (12/01/2016)
Hướng dẫn phân công cán bộ coi thi, hướng dẫn chấm và nhập điểm trên phần mềm
Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI