TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo tạm dừng giảng dạy các học phần khoá 2020 để thi học kỳ 1

Tue, 06/04/2021, 15:57 GMT+7

dành cho các GV dạy khoá 20

Sinh viên khoá 20 sẽ thi từ 4/4/2021 đến 25/4/2021. Tất cả các học phần đang học trong thời gian này thì tạm dừng chờ SV thi xong sẽ học tiếp.

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI