TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về lịch học các lớp ngày thứ 5 (17/05) cho các lớp học lại, học bổ sung

Wed, 16/05/2018, 16:32 GMT+7

Căn cứ số lượng sinh viên đăng kí học lại, học bổ sung Tính đến 17h00, ngày 16/05/2018 (Thứ Tư). Phòng Quản lí Đào tạo Thông báo mở các lớp học phần ngày thứ 5 (16/05) như sau: (Các từ thứ 6 sẽ có thông báo sau):

  

Stt

Học phần

Mã học phần

Số tín chỉ

Thời gian

Phòng học

1

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Cô Trần Thùy Chi - 0988394862)

LLCT400.15 3
Cả ngày thứ 5
Cả ngày thứ 6
305N

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - 0912610526)

LLCT300.22 2
Cả ngày thứ 5
Cả ngày thứ 6

303B

401B

3

Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán

(Cô Vũ Thị Thanh Huyền - 0988751114)

GDMN320.8 2
Cả ngày thứ 5
Cả ngày thứ 6

301B

302B

4

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

(Cô Lê Thị Hải Yến - 0984938479)

GDMN239.9 2

Sáng thứ 5

Sáng thứ 6

105B

301B

5

Phương pháp phát triển ngôn ngữ

(Cô Nguyễn Thị Minh Phương - 0987150015)

GDMN346.8 3
Cả ngày thứ 5
Cả ngày thứ 6

306N

6

Pháp luật đại cương

(Cô Đỗ Thị Hằng - 0904224498)

PLÐC300.2 2

Sáng thứ 5

Sáng thứ 6

104B

203B

7

Vệ sinh - Dinh dưỡng

(Cô Hoàng Thương Huyền - 0913117852)

GDMN338.9 2
Cả ngày thứ 5
Cả ngày thứ 6

102N

403N

 

Sinh viên và Giảng viên theo dõi lịch trên tài khoản cá nhân. Các lớp từ thứ 6,7 và Chủ nhật theo dõi thông báo vào chiều mai (thứ 5, ngày 17/5)

Trân trọng thông báo!

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI