TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
Hệ thống quản lý đào tạo

Tin chi tiết

Thông báo về việc Nghỉ Hội nghị Cán bộ công chức, Viên chức năm học 2018-2019

Tue, 23/10/2018, 14:34 GMT+7

Dành cho toàn thể Giảng viên

Căn cứ Kế hoạch về tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức năm học 2018-2019; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức toàn trường. Phòng Quản lí Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên và giảng viên có lịch dạy, lịch học nghỉ cụ thể như sau:

Thời gian nghỉ học: Cả ngày thứ 5 (25/10/2018)

Lịch học bù sau thời gian kết thúc môn học và theo lịch của Giảng viên và sinh viên.

Phòng Quản lí Đào tạo thông báo! 

Copyright 2011-2014 © TT Qlcl - HaUI